Arhiv novic

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem so zemljišča, ki so po namenski rabi opredeljena delno kot stavbna zemljišča, delno kot kmetijska zemljišča in so primerna za kmetijsko rabo. Interesenti lahko oddajo pisno ponudbo za najem zemljišč do ponedeljka, 23. 2. 2015, na naslov Občine Bloke.

vse novice

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem je del parcele št. 1014 k.o. 1684 Volčje v površini 1.400 m2. Zainteresirani ponudniki lahko pošljejo ponudbe do 1. 2. 2014.

vse novice