Arhiv

 

RAZPISNO LETO 2023 ---------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2023 (objavljeno, 14.2.2023)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis 

Pravilnik

Rezultati

-------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav ali sofinanciranje nakupa hišnih črpališč v Občini Bloke v letu 2023 (objavljeno, 14.2.2023)

Razpisna dokumentacija za MKČN

Razpisna dokumentacija za ČRPALIŠČA

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2023 v občini Bloke (objavljeno: 9.2.2023)

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

Odlok

Letni program športa

 Rezultati

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2023  (objavljeno, 2.2.2023)

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

Pravilnik

Rezultati

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti v letu 2023 (objavljeno, 2.2.2023)

 

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis 

 Pravilnik

 Rezultati

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke za leto 2023  (objavljeno, 2.2.2023)

 

Razpisna dokumantacija

Javni razpis in pravilnik

 Pravilnik

 Rezultati

 

RAZPISNO LETO 2022 ---------------------------------

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav ali sofinanciranje nakupa hišnih črpališč v Občini Bloke v letu 2022 (objavljeno, 4.2.2022)

Razpisna dokumentacija za MKČN

Razpisna dokumentacija za ČRPALIŠČA

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2022 v občini Bloke (objavljeno: 4.2.2022)

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

Odlok

Letni program športa

Rezultati

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2022   (objavljeno, 3.2.2022)

 

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

 Pravilnik

Razdeljena sredstva

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti v letu 2022 (objavljeno, 1.2.2022)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis 

Pravilnik

Rezultati

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2022 (objavljeno, 1.2.2022)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

Pravilnik

Rezultati

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke za leto 2022  (objavljeno, 1.2.2022)

 

Razpisna dokumantacija

Javni razpis in pravilnik

Pravilnik

Rezultati

RAZPISNO LETO 2021 ---------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav ali sofinanciranje nakupa hišnih črpališč v Občini Bloke v letu 2021 (objavljeno, 11.2.2021)

 

Razpisna dokumentacija za MKČN

 

Razpisna dokumentacija za ČRPALIŠČA

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti v letu 2021 (objavljeno, 11.2.2021)

 

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis in pravilnik

 

Rezultati

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2021   (objavljeno, 12.2.2021)

 

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis in pravilnik

 

Rezultati

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2021 (objavljeno, 12.2.2021)

 

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis in pravilnik

 

Rezultati

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke za leto 2021  (objavljeno, 11.2.2021)

 

Razpisna dokumantacija

 

Javni razpis in pravilnik

 

Rezultati

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2021 v občini Bloke (objavljeno: 16.2.2021)

 

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis

 

Letni program športa

 

Rezultati

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RAZPISNO LETO 2020 ---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za uporabo dvorane (MEDGEN DVORANE) za sezono 2020/2021  (objavljeno: 8.6.2020)

vloga za uporabo Medgen dvorane

-------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za uporabo Dvorane Bloški smučar za sezono 2020/2021 (objavljeno: 8.6.2020)

Vloga za najem dvorane

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjenje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bloke v letu 2020  (objavljeno: 21.2.2020)

vloga za ukrep št. 1

vloga za ukrep št. 2

vloga za ukrep št. 3

vloga za ukrep št. 4

Rezultati

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bloke za leto 2020 (objavljeno: 21.2.2020)

Razpisna dokumentacija

Rezultati

----------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov šoprta za leto 2020 v občini Bloke (objavljeno: 12.2.2020)

Razpisna dokumentacija

Rezultati

------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2020 (objavljeno: 10.2.2020)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav ali sofinanciranje nakupa hišnih črpališč v Občini Bloke v letu 2020 (objavljeno, 6.2.2020)

Razpisna dokumentacija za MKČN

Razpisna dokumentacija za ČRPALIŠČA

Rezultati

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti v letu 2020 (objavljeno, 4.2.2020)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

Rezultati

------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke za leto 2020  (objavljeno,4.2.2020)

Razpisna dokumantacija

Javni razpis in pravilnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2020 ( objavljeno,5.2.2020)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

Rezultati

.....................................................................................................................................................................................................

 

RAZPISNO LETO 2019-----------------------------------

Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem (objavljeno, 19.09.2019)

Javni razpis

Vloga za stanovanje

------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za uporabo dvorane Bloški smučar za sezono 2019/2020

Javni razpis

Vloga za najem dvorane

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultati javnih razpisov 2019 - humanitarna,kulturna, turistična in druga društva (objava: 07.01.2020)

Razdelitav sredstev po posameznih društvih v letu 2019 (objava: 15.05.2019)

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bloke za leto 2019 (objava: 07.01.2020)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za dodelitev nepovratni sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav ali sofinanciranje nakupa hišnih črpališč v Občini Bloke v letu 2019 (objava: 08.04.2019)

Javni razpis

Razpisna dokumentacija za MKČN

Razpisna dokumentacija za ČRPALIŠČA

Rezultati javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav ali sofinanciranje nakupa hišnih črpališč v Občini Bloke za leto 2019 (objava,5.2.2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2019 v Občini Bloke (objava: 19.02.2019)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in Odlok o postopkih in merilih

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bloke v letu 2019 (objava: 15.02.2019)

Rezultati javnega razpisa za pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Bloke  za leto 2019 (objava: 07.01.2020)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bloke  v letu 2019 (objava: 15.20.2019)

Javni razpis in pravilnik

vloga ukrep št. 1

vloga ukrep št. 2

vloga ukrep št. 3

vloga ukrep št. 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019 (objava: 15.02.2019)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v letu 2019 (objava: 14.02.2019)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinancirane programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Bloke v letu 2019 (objava: 14.02.2019)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke v letu 2019 (objava: 14.02.2019)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RAZPISNO LETO 2018 --------------------------------------

 Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bloke za leto 2018 ( objava: 22.01.2019)

 Rezultati javnega zazpisa za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstve v občini Bloke za leto 2018 (objava: 22.01.2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultati javnih razpisov 2018 (humanitarna društva, kulturna društva, turistična društva, druga društva) (objava: 30.05.2018)

Razdelitev sredstev posameznim športnim društvom  2018 (objava: 30.05.2018)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bloke v letu 2018 (objava: 07.03.2018)

javni razpis kmetijstvo 2018

vloga ukrep št. 1

vloga ukrep št. 2

vloga ukrep št. 3

vloga ukrep št. 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega dospodarstva v Občini Bloke za leto 2018 (objava: 07.03.2018)

razpisni obrazci 2018

javni razpis gospodarstvo 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programa športa za leto 2018 v Občini Bloke ( objava: 16.02.2018)

razpisna dokumentacija

javni razpis LPŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 (objava: 14.02.2018)

razpisna dokunetacija

javni razpis in pravilnik

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Bloke v letu 2018 (objava: 13.02.2018)

razpisna dokumentacija

javni razpis in pravilnik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov organizaciji in društev na področju homunitarnih dejavnosti v letu 2018 (objava: 13.02.2018)

razpisna dokumentacija

javni razpis in pravilnik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke v letu 2018  (objava: 13.02.2018)

razpisna dokumentacija

javni razpis turizem in pravilnik

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Javni razpis 

Vloga za  stanovanje 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za uporabo dvorane Bloški smučar za sezono 2017/2018

Razpisna dokumentacija

Vloga za najem dvorane 2017/2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševaje razvoja malega gospodarstva v Občini Bloke za leto 2017

Razpisna dokumentacija

Razpisni obrazci

Rezultat javnega razpisa za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bloke za leto 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultati javnih razpisov 2017

Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bloke za leto 2017 

Sofinanciranje športnih društev

Sklep o imenovanju komisije za odpiranje in ocenjevanje vlog 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinaciranje programov na področu turizma v Občine Bloke za leti 2017

https://www.bloke.si/upload/editor/javni%20razpis%201%20turizem%20in%20pravilnik.pdf

https://www.bloke.si/upload/editor/razpisna%201%20dokumentacija%20turizem.docx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2017

https://www.bloke.si/upload/editor/javni%20razpis%202%20kultura%20%2Bpravilnik.pdf

https://www.bloke.si/upload/editor/razpisna%202%20dokumentacija%20kultura.docx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti za leto 2017

https://www.bloke.si/upload/editor/javni%20razpis%203%20in%20pravilnik%20humanitarna%20dru%C5%A1tva.pdf

https://www.bloke.si/upload/editor/razpisna%203%20dokumentacija%20humanitarna%20dru%C5%A1tva.docx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Bloke v letu 2017

https://www.bloke.si/upload/editor/javni%20razpis%204%20druga%20dru%C5%A1tva%20in%20pravilnik.pdf

https://www.bloke.si/upload/editor/razpisna%20%204%20dokumentacija%20druga%20dru%C5%A1tva.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2017 v Občini Bloke

https://www.bloke.si/upload/editor/javni%20razpis%205%20%2C%20LP%C5%A0%20in%20pravilnik%202017.pdf

https://www.bloke.si/upload/editor/javni%20razpis%20%C5%A1port%205.docx

Razdelitev sredstev posameznim športnim društvom v letu 2017