BlokeTur

 

Združevanje turističnih ponudnikov na Blokah

Turistična ponudba območja narašča, tako nastanitvena, kulinarična kot tudi drugih storitev povezanih s turizmom (npr. specifična vodenja, trajnostni prevozi turistov). Okrepiti je treba povezovanje med zainteresiranimi ponudniki in razviti nove integrirane turistične produkte  za skupine turistov, ki temeljijo predvsem na naravni in kulturni dediščini ter v povezavi z drugimi sektorji predvsem lokalnimi pridelovalci oz. proizvajalci hrane, spominkov. Prav tako je treba okrepiti potrebna znanja in kompetence ter povezovanje in sodelovanje na področju promocije in trženja.

Aktivnosti so razdeljena v tri vsebinske sklope:

1) animacijo in komunikacijo s ponudniki in proizvajalci;

2) oblikovanje skupne strategije promocije turizma na Blokah in dveh integriranih turističnih produktov ter

3) promocijske in tržne aktivnost

 

Partnerji operacije:

Občina Bloke – Vodilni partner
Javni zavod Snežnik
Zavod Jezerski hram
Notranjski regijski park

Trajanje operacije:15.9.2017 – 31.7.2018
Skupna vrednost operacije: 32.411,00 EUR; Znesek sofinanciranja ESRR: 25.224,00 EUR

 

Ob zaključku operacije BlokeTur

 

Občina Bloke je zaradi vse večje turistične ponudba na Blokah na razpis LS Notranjska prijavila opracijo BlokeTur, v sklopu katere smo povezali turistične ponudnike na Blokah , in skupaj z Notranjskim regijskim parkom, Zavodom Jezerski hram in Javnim zavodom Snežnik tudi prenašali pozitivne izkušnje pridobljene z izvajanjem operacije na turistične ponudnike v celi LAS Notranjska. Aktivnosti so bile razdeljene v tri vsebinske sklope, najprej animacija in komunikacija s turističnimi ponudniki, nato oblikovanje skupne strategije za promocijo turizma na Blokah in oblikovanje dveh integriranih turističnih produktov. V nadaljevanju smo promovirali Bloke na različnih prireditvah v Las Notranjska, in tržili skupno turistično ponudbo Blok in tudi ostalega območja LAS Notranjska. Zaposlili smo tudi eno osebo na TIC Bloke, ki skrbi za koordinacijo in prihodnosti se bomo v skladu s strategijo promovirali in tržili našo ponudbo drugod po Sloveniji ter v tujini. Okrepili smo povezovanje med zainteresiranimi ponudniki in razvili nove integrirane turistične produkte  za skupine turistov, ki temeljijo predvsem na naravni in kulturni dediščini ter v povezavi z drugimi sektorji predvsem lokalnimi pridelovalci oz. proizvajalci hrane, spominkov.

 

 

      

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj