BlokeTur

Združevanje turističnih ponudnikov na Blokah

Turistična ponudba območja narašča, tako nastanitvena, kulinarična kot tudi drugih storitev povezanih s turizmom (npr. specifična vodenja, trajnostni prevozi turistov). Okrepiti je treba povezovanje med zainteresiranimi ponudniki in razviti nove integrirane turistične produkte  za skupine turistov, ki temeljijo predvsem na naravni in kulturni dediščini ter v povezavi z drugimi sektorji predvsem lokalnimi pridelovalci oz. proizvajalci hrane, spominkov. Prav tako je treba okrepiti potrebna znanja in kompetence ter povezovanje in sodelovanje na področju promocije in trženja.

Aktivnosti so razdeljena v tri vsebinske sklope:

1) animacijo in komunikacijo s ponudniki in proizvajalci;

2) oblikovanje skupne strategije promocije turizma na Blokah in dveh integriranih turističnih produktov ter

3) promocijske in tržne aktivnost

 

Partnerji operacije:

Občina Bloke – Vodilni partner
Javni zavod Snežnik
Zavod Jezerski hram
Notranjski regijski park

Trajanje operacije:15.9.2017 – 31.7.2018
Skupna vrednost operacije: 32.411,00 EUR; Znesek sofinanciranja ESRR: 25.224,00 EUR

 

 

 

      

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj