Bloščica

Bloščica je največja površinska voda na Bloški planoti. Glavna struga se polni iz več manjših potočkov, ki izvirajo na nepropustni dolomitni podlagi med Zakrajem in Runarskim. Tudi osrednja struga Bloščice večji del toka teče po neprepustni dolomitni podlagi in izrazito meandrira, sprva v dinarski smeri – proti severozahodu – v zadnjem delu pa se obrne proti jugu. Številni meandri so posledica majhnega padca, saj potok teče po skoraj ravni planoti. Pri Velikih Blokah Bloščica preide na območje jurskih apnencev in dolomitov, zato začne ponikati. Pri nizkem vodostaju ponikne v požiralnikih pod Velikimi Blokami, pri visokem vodostaju pa po površini teče naprej po sicer suhi strugi mimo Nove vasi in naprej do Fare, kjer dokončno ponikne. Voda z Bloške planote teče v Križno jamo ter v izvire Žerovniščice in Štebrščice na vzhodnem robu Cerkniškega polja.

Avtorica: Jana Kus Veenvliet

KONTAKT:
Za voden obisk Bloščice se lahko obrnete na lokalno vodnico Jano Kus Veenvliet na telefon: +386 31 502 566