Dvorana Bloški smučar

Že ime »večnamenska« dvorana da slutiti, da se v tej dvorani lahko odvijajo najrazličnejši športni in kulturni dogodki. Dvorana širine 24 m in dolžine 45 m omogoča igranje praktično vseh skupinskih športov, saj je poleg dimenzijske primernosti tudi ustrezno opremljena. Vgrajene so tudi tribune za gledalce, ki sprejmejo do 400 obiskovalcev. V njej lahko potekajo tudi različne kulturne prireditve ter koncerti. Za tovrstne prireditve je možno namestiti dodatna sedežna mesta, saj uporabno dovoljenje za ta objekt dovoljuje skupno do 870 obiskovalcev. V aneksu dvorane je tudi prostor za hrambo razne opreme in igralnih pripomočkov v površini 100 kvadratnih metrov. Dvorana ima dva dostopa, in sicer dostop, ki je povezan s prostori osnovne šole in zato namenjen osnovnošolski mladini za potrebe športne vzgoje. Ima tudi zunanji dostop preko vstopne avle, kjer dostopajo vsi ostali uporabniki in obiskovalci dvorane. V sklopu večnamenske dvorane so zgrajeni tudi ustrezni sanitarni in garderobni prostori. V nadstropju prizidka dvorane je zgrajena večnamenska »mala dvorana« velikosti 110 kvadratnih metrov, kjer lahko potekajo najrazličnejši družabni, izobraževalni ali kulturni dogodki. V avli dvorane in v mali dvorani je postavljena stalna muzejska zbirka »Bloškega smučarja«. Z omenjeno zbirko smo razširili turistično ponudbo Blok ter na ta način poskrbeli za ohranitev in predstavitev naše bogate kulturne dediščine.
Na vzhodni strani dvorane so zgrajena tudi igrišča v asfaltni izvedbi z atletsko stezo dolžine 150 m. Na teh površinah je osnovnošolski mladini in ostalim športnikom omogočen trening najrazličnejših športnih disciplin na prostem, ki se odvija ob lepem vremenu v poletnih mesecih. Na zahodni strani je do objekta zgrajena tudi nova široka dostopna cesta ter parkirne površine z zadostnim številom parkirnih mest. Te površine, skupaj z vzorno urejeno parkovno ureditvijo, tvorijo zaključeno celoto, ki lepo zaokrožuje in dopolnjuje objekt večnamenske dvorane. Na severni strani parkirnih površin je zgrajeno tudi letno gledališče na prostem z lesenimi tribunami za 200 obiskovalcev. Ta prostor je zelo primeren za organizacijo raznih kulturnih dogodkov in koncertov na prostem.
Večnamenska dvorana »Bloški smučar« je postala osrednji družabni prostor na Bloški planoti. Lepo oblikovan objekt skupaj z urejeno okolico tvori zaključeno celoto, zato poleg vsestranske uporabnosti pomembno prispeva tudi k lepši urejenosti in izgledu Nove vasi in celotne Bloške planote.
 
NAJEM:
Dvorano lahko najamete za razne kulturne ali športne prireditve, za treninge in tekmovanja in še kaj bi se našlo. V celoti bomo poizkusili ustreči vašim željam, da se boste radi vračali v naš kraj, kjer je obilo možnosti za šport in rekreacijo.