Občinske novice

OBVESTILO O PREKUHAVANJU PITNE VODE

Uporabnike pitne vode iz naselji Studenec na Blokah, Runarsko in Benete obveščamo, da je do preklica potrebno pitno vodo prekuhavati zaradi neskladnosti vzorca.

Javni poziv

Za vložitev predlogov za imenovanje Občinske volilne komisije občine Bloke za mandatno obdobje 2022-2026

Arhiv novic

Obvestila/Prireditve

Obrezovanje vegetacije ob cestah

Lastnike oziroma upravljalce zelenih površin, ki se nahajajo ob javnih površinah in vplivajo na videz naselja naprošamo, da na njih opravijo vsa nujna vzdrževalna dela.

Javni razpis spodbude za mikropodjetja v lesarstvu

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.

Arhiv prireditev

Uradne ure in kontakt

ponedeljek od 08.00 do 12.00
od 13.00 do 15.00
sreda od 08.00 do 12.00
od 13.00 do 17.00
petek od 08.00 do 13.00

Občina Bloke
Nova vas 4a
1385 Nova vas

Tel.: 01/709 89 18
Fax: 01/709 88 40
mail: obcina.bloke@bloke.si

Vremenske razmere

    Snežene razmere in stanje prog

    • Snežna podlaga:
    • Tekaške proge:
    https://www.facebook.com/BLOKE-tekaške-proge