Javni razpisi in objave

Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Javni razpis 

Vloga za  stanovanje 

---------------------------------------------------

Javni razpis za uporabo dvorane Bloški smučar za sezono 2017/2018

Razpisna dokumentacija

Vloga za najem dvorane 2017/2018

-------------------------------------------------------

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševaje razvoja malega gospodarstva v Občini Bloke za leto 2017

Razpisna dokumentacija

Razpisni obrazci

Rezultat javnega razpisa za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bloke za leto 2017

--------------------------------------------------------

Rezultati javnih razpisov 2017

Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bloke za leto 2017 

Sofinanciranje športnih društev

Sklep o imenovanju komisije za odpiranje in ocenjevanje vlog 

--------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinaciranje programov na področu turizma v Občine Bloke za leti 2017

https://www.bloke.si/upload/editor/javni%20razpis%201%20turizem%20in%20pravilnik.pdf

https://www.bloke.si/upload/editor/razpisna%201%20dokumentacija%20turizem.docx

--------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2017

https://www.bloke.si/upload/editor/javni%20razpis%202%20kultura%20%2Bpravilnik.pdf

https://www.bloke.si/upload/editor/razpisna%202%20dokumentacija%20kultura.docx

--------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti za leto 2017

https://www.bloke.si/upload/editor/javni%20razpis%203%20in%20pravilnik%20humanitarna%20dru%C5%A1tva.pdf

https://www.bloke.si/upload/editor/razpisna%203%20dokumentacija%20humanitarna%20dru%C5%A1tva.docx

--------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Bloke v letu 2017

https://www.bloke.si/upload/editor/javni%20razpis%204%20druga%20dru%C5%A1tva%20in%20pravilnik.pdf

https://www.bloke.si/upload/editor/razpisna%20%204%20dokumentacija%20druga%20dru%C5%A1tva.docx

--------------------------------------------------------

 Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2017 v Občini Bloke

https://www.bloke.si/upload/editor/javni%20razpis%205%20%2C%20LP%C5%A0%20in%20pravilnik%202017.pdf

https://www.bloke.si/upload/editor/javni%20razpis%20%C5%A1port%205.docx

Razdelitev sredstev posameznim športnim društvom v letu 2017