Javni razpisi in objave

RAZPISNO LETO 2022 ---------------------------------

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav ali sofinanciranje nakupa hišnih črpališč v Občini Bloke v letu 2022 (objavljeno, 4.2.2022)

Razpisna dokumentacija za MKČN

Razpisna dokumentacija za ČRPALIŠČA

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2022 v občini Bloke (objavljeno: 4.2.2022)

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

Odlok

Letni program športa

Rezultati

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2022   (objavljeno, 3.2.2022)

 

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

 Pravilnik

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti v letu 2022 (objavljeno, 1.2.2022)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis 

Pravilnik

Rezultati

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2022 (objavljeno, 1.2.2022)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

Pravilnik

Rezultati

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke za leto 2022  (objavljeno, 1.2.2022)

 

Razpisna dokumantacija

Javni razpis in pravilnik

Pravilnik

Rezultati

 

 

 

 

RAZPISNO LETO 2021 ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav ali sofinanciranje nakupa hišnih črpališč v Občini Bloke v letu 2021 (objavljeno, 11.2.2021)

Razpisna dokumentacija za MKČN

Razpisna dokumentacija za ČRPALIŠČA

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti v letu 2021 (objavljeno, 11.2.2021)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

Rezultati

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2021   (objavljeno, 12.2.2021)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

Rezultati

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2021 (objavljeno, 12.2.2021)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

Rezultati

------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke za leto 2021  (objavljeno, 11.2.2021)

Razpisna dokumantacija

Javni razpis in pravilnik

Rezultati

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2021 v občini Bloke (objavljeno: 16.2.2021)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis

Letni program športa

Rezultati

------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................................................................................................................................................

RAZPISNO LETO 2020 ---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za uporabo dvorane (MEDGEN DVORANE) za sezono 2020/2021  (objavljeno: 8.6.2020)

vloga za uporabo Medgen dvorane

-------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za uporabo Dvorane Bloški smučar za sezono 2020/2021 (objavljeno: 8.6.2020)

Vloga za najem dvorane

--------------------------------------------------------------------------------------