Javni razpisi in objave

Prodaja premičnega premoženja

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja (1.6.2023)

Občina Bloke prodaja dva pocinkana silosa za žito

Javni razpis

obrazec ponudba

Prodaja nepremičnin

 

Občina Bloke prodaja  gradbene parcele v Novi vasi (31.5.2023)

Javni razpis 

Obrazec ponudba

 

 

RAZPISNO LETO 2023 ---------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2023 (objavljeno, 14.2.2023)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis 

Pravilnik

Rezultati

-------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav ali sofinanciranje nakupa hišnih črpališč v Občini Bloke v letu 2023 (objavljeno, 14.2.2023)

Razpisna dokumentacija za MKČN

Razpisna dokumentacija za ČRPALIŠČA

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2023 v občini Bloke (objavljeno: 9.2.2023)

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

Odlok

Letni program športa

 Rezultati

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2023  (objavljeno, 2.2.2023)

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

Pravilnik

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti v letu 2023 (objavljeno, 2.2.2023)

 

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis 

 Pravilnik

 Rezultati

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke za leto 2023  (objavljeno, 2.2.2023)

 

Razpisna dokumantacija

Javni razpis in pravilnik

 Pravilnik

 Rezultati

 

 

RAZPISNO LETO 2022 ---------------------------------

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav ali sofinanciranje nakupa hišnih črpališč v Občini Bloke v letu 2022 (objavljeno, 4.2.2022)

Razpisna dokumentacija za MKČN

Razpisna dokumentacija za ČRPALIŠČA

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2022 v občini Bloke (objavljeno: 4.2.2022)

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

Odlok

Letni program športa

Rezultati

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2022   (objavljeno, 3.2.2022)

 

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

 Pravilnik

Razdeljena sredstva

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti v letu 2022 (objavljeno, 1.2.2022)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis 

Pravilnik

Rezultati

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2022 (objavljeno, 1.2.2022)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

Pravilnik

Rezultati

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke za leto 2022  (objavljeno, 1.2.2022)

 

Razpisna dokumantacija

Javni razpis in pravilnik

Pravilnik

Rezultati

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------