Javni razpisi in objave

 

RAZPISNO LETO 2020 ---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za uporabo dvorane (MEDGEN DVORANE) za sezono 2020/2021  (objavljeno: 8.6.2020)

vloga za uporabo Medgen dvorane

-------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za uporabo Dvorane Bloški smučar za sezono 2020/2021 (objavljeno: 8.6.2020)

Vloga za najem dvorane

--------------------------------------------------------------------------------------

Rezultati javnega razpisa Homanitarna društva 2020 (objava: 28.4.2020)

Razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2020 (objva: 28.4.2020)

Rezultati javnih razpisov 2020 - kulturna, turistična, druga društva (objava: 14.4.2020)

---------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjenje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bloke v letu 2020  (objavljeno: 21.2.2020)

vloga za ukrep št. 1

vloga za ukrep št. 2

vloga za ukrep št. 3

vloga za ukrep št. 4

Rezultati

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bloke za leto 2020 (objavljeno: 21.2.2020)

Razpisna dokumentacija

----------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov šoprta za leto 2020 v občini Bloke (objavljeno: 12.2.2020)

Razpisna dokumentacija

------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2020 (objavljeno: 10.2.2020)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav ali sofinanciranje nakupa hišnih črpališč v Občini Bloke v letu 2020 (objavljeno, 6.2.2020)

Razpisna dokumentacija za MKČN

Razpisna dokumentacija za ČRPALIŠČA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti v letu 2020 (objavljeno, 4.2.2020)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke za leto 2020  (objavljeno,4.2.2020)

Razpisna dokumantacija

Javni razpis in pravilnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bloke v letu 2020 ( objavljeno,5.2.2020)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis in pravilnik

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------