Javni razpisi za društva

 

RAZPISNO LETO 2023 ---------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2023 (objavljeno, 14.2.2023)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis 

Pravilnik

Rezultati

-------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav ali sofinanciranje nakupa hišnih črpališč v Občini Bloke v letu 2023 (objavljeno, 14.2.2023)

Razpisna dokumentacija za MKČN

Razpisna dokumentacija za ČRPALIŠČA

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2023 v občini Bloke (objavljeno: 9.2.2023)

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

Odlok

Letni program športa

 Rezultati

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2023  (objavljeno, 2.2.2023)

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

Pravilnik

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti v letu 2023 (objavljeno, 2.2.2023)

 

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis 

 Pravilnik

 Rezultati

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke za leto 2023  (objavljeno, 2.2.2023)

 

Razpisna dokumantacija

Javni razpis in pravilnik

 Pravilnik

 Rezultati