Javni razpisi za društva

 

RAZPISNO LETO 2024 ---------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Bloke za leto 2024 (objavljeno: 15.2.2024)

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

Pravilnik

Sklep o začetku postopkov

 

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2024 v občini Bloke (objavljeno: 13.2.2024)

 

Razpisna dokumentacija

 

 Javni razpis

 

Odlok

 

Letni program športa

Sklep o začetku postopkov

Zahtevek za izplačilo

 

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2024 (objavljeno, 6.2.2024)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis 

Pravilnik

Sklep o začetku postopkov

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna občine Bloke za leto 2024  (objavljeno, 6.2.2024)

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis

Pravilnik

Sklep o začetku postopkov

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti v letu 2024 (objavljeno, 6.2.2024)

 

Razpisna dokumentacija

 Javni razpis 

 Pravilnik

Sklep o začetku postopkov

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Bloke za leto 2024  (objavljeno, 6.2.2024)

 

Razpisna dokumantacija

Javni razpis 

 Pravilnik

Sklep o začetku postopkov