Lokalne volitve 2018

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbeNa voljo je spletna aplikacija s podatki o kandidatih, volilni udeležbi in rezultatih volitev https://volitve.gov.si

--------------------------------------------------------------------------------------

Seznam vloženih in potrjenih kandidatur za lokalne volitve 2018

Vložene kandidature

Potrjene kandidature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Bloke

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov 2018

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Določanje kandidatov za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana

   - Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

   - Podpora kandidaturi za župana

   - Podpora za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava volilnih odborov

- Izjava člana volilnega odbora

-Predlog za člana volilnega odbora

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrazci za vlaganje kandidatur za volitve župana

-Podpora kandidaturi za župana LV-1

-Kandidatura za župana LV- 4

-Soglasje LV-5

-Zapisnik odelu organa politične stranke, ki je določila kandidaturo za župana/županjo LV-9

-Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve LV-12

-Obvestilo o organizatorju volilne kampanije LV-16

- Pojasnilo glede podatkov o kandidatih. stopnja in naziv izobrazbe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrazci za vlaganje kandidatur za člane občinskega sveta

-Kandidatura za volitve čalna občinskega sveta LV-6

-Soglasje kandidata LV-8

-Zapisnik o delu organa politične starnke, ki je določil kandidaturo(e) za člana občinjskega sveta LV- 10

-Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidata za lokalne volitve LV- 12

-Obvestilo o odganizatorju volilne kampanije LV- 16

- Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanije

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanije za lokalne volitve 2018 v občini Bloke