Lokalne volitve 2018

Rezultati volitev za župana

Rezultati glasovanja za župana po voliščih

Rezultati glasovanaj za župana po kandidatih

Rezultati volitev za Občinski Svet po kandidatih

Rezultati glasovanja za Občinski Svet po voliščih 

Udelažba po voliščih

Zahtevek za povrnitev stroškov volilne kampanije

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obvestilo volilcem o (predčasno glasovanje, glasovanje po pošti, glasovanje na domu)

Glasovanje po pošti (75. člen ZLV)

Glasovanje na domu (81. člen ZLV)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe  Na voljo je spletna aplikacija s podatki o kandidatih, volilni udeležbi in rezultatih volitev https://volitve.gov.si

--------------------------------------------------------------------------------------

Seznam vloženih in potrjenih kandidatur za lokalne volitve 2018

Objava seznama potrjenih kandidatov/kandidatk, o katerih se glasuje na rednih lokalnih volitvah 2018

Vložene kandidature

Potrjene kandidature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Bloke

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov 2018

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Določanje kandidatov za izvedbo rednih volitev članov občinskega sveta in župana

   - Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

   - Podpora kandidaturi za župana

   - Podpora za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava volilnih odborov

- Izjava člana volilnega odbora

-Predlog za člana volilnega odbora

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrazci za vlaganje kandidatur za volitve župana

-Podpora kandidaturi za župana LV-1

-Kandidatura za župana LV- 4

-Soglasje LV-5

-Zapisnik odelu organa politične stranke, ki je določila kandidaturo za župana/županjo LV-9

-Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve LV-12

-Obvestilo o organizatorju volilne kampanije LV-16

- Pojasnilo glede podatkov o kandidatih. stopnja in naziv izobrazbe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrazci za vlaganje kandidatur za člane občinskega sveta

-Kandidatura za volitve čalna občinskega sveta LV-6

-Soglasje kandidata LV-8

-Zapisnik o delu organa politične starnke, ki je določil kandidaturo(e) za člana občinjskega sveta LV- 10

-Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidata za lokalne volitve LV- 12

-Obvestilo o odganizatorju volilne kampanije LV- 16

- Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanije

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanije za lokalne volitve 2018 v občini Bloke