Mihaelov sejem

  • Stari rek »Če nej Bločana, nej sejma!«
Vsako leto v septembru se v okviru občinskega praznika odvija najpomembnejša prireditev v Novi vasi na Blokah: MIHAELOV SEJEM. Po nekajdesetletnem premoru so leta 2007 Bločani spet obudili nekdaj tako pomemben praznik, kjer so prodajali predvsem živino. Danes pa na sejmu najdete izdelke in pridelke domačih izdelovalcev in pridelovalcev, ki vam ponujajo le najboljšo kvaliteto. Seveda pa se Bločani radi poveselijo, zato noben praznik ne mine brez dobre veselice in dodatnih prireditev, ki se odvijajo v sklopu občinskega praznika.

Začetki Mihaelovega sejma po starih zapisih segajo v davno leto 1366, ko je bila ustanovljena fara Bloke. Bločani so bili znani kot zelo dobri prekupčevalci z živino. Kupili so nič kaj rejene vole in jih doma "spitali" s kvalitetno bloško krmo, da so pridobivali na teži, da jim je bilo zavidati. Vsako leto na dan Mihaelovega sejma so jih prodali kot za med, zraven pa še prašiče, del pridelka in domače izdelke suhe robe. Ljudje so na Bloke prihajali od blizu in daleč, od Bele krajine pa vse do Istre. Na sejmu je bilo moč dobiti vse. Ženske in otroci so se zadrževali ob »štantih«, saj so si le enkrat na leto privoščili novo obleko, možje pa so »glihali« za živino. In tako se je zgodovina sejma pisala vse do druge svetovne vojne, ko je v veljavo stopil nov način trgovanja. Ljudje so ustanovili zadruge in vse prodajali preko njih, Mihaelov sejem pa je zamrl, do leta 2007. ko smo ga ponovno obudili.