MIR medobčinski inšpektorat in redarstvo

Na območju občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke deluje Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki so ga navedene občine z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo «(Uradni list RS št. 108/2007) ustanovile na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom, ter naloge občinskega redarstva. Je prekrškovni organ in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. 
 

Nadzoruje izvajanje določb odlokov:

 • o občinskih cestah
 • o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah
 • o ravnanju s komunalnimi odpadki
 • o oglaševanju in reklamiranju
 • o občinskih taksah
 • o pokopališki dejavnosti
 • o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin
 • o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
 • ter drugih odlokov in predpisov, ki pooblaščajo inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.
 
URADNE URE:
 
V poslovnih prostorih:     
 • ponedeljek in sreda: od 8.00 do 10.00 
 
Po telefonu:                      
 • ponedeljek, torek, četrtek:  od 8.00 do 14.00     
 • sreda: od 8.00 do 15.00 
 • petek: od 8.00 do 13.00 
  
KONTAKTNE INFORMACIJE:
 
Jeršice 3
6230 Postojna, 1. nadstropje
Telefon: 05 726 55 19
Faks: 05 726 55 69
E-pošta: inspektorat@postojna.si
S: www.inspektorat-redarstvo.postojna.si