Skupna občinska uprava

Na območju občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke deluje Skupna občinska uprava, ki so jo navedene občine z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« (Uradni list RS, št. 82/2019) ustanovile na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi.

Skupna občinska uprava občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke je ustanovljena za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področjih:

občinske inšpekcije
– občinskega redarstva
– pravne službe
– urejanja prostora
– civilne zaščite in
– požarnega varstva.

 

URADNE URE:

 

V poslovnih prostorih:     

  • ponedeljek in sreda: od 8.00 do 10.00 

 

Po telefonu:                      

  • ponedeljek, torek, četrtek:  od 8.00 do 14.00     

  • sreda: od 8.00 do 15.00 

  • petek: od 8.00 do 13.00 

  

KONTAKTNE INFORMACIJE:

 

Skupna občinska uprava občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke
Naslov: Jeršice 3, 6230 Postojna, p. p. 22
Tel. 05 726 55 69
E-pošta: inspektorat@postojna.si

S:  https://sou.postojna.si/