Nizko barje

Vlažni travniki ob Bloščici ponekod prehajajo v nizka barja. To je poseben tip mokrišča, za katerega je značilno stalno ali občasno zastajanje vode. Nizko barje nastane s trajno ali občasno poplavljenostjo kopnih predelov. Na teh področjih imajo rastline še vedno stik s podtalnico, iz katere črpajo hranila. Kljub temu na nizkih barjih najdemo nekaj zanimivih mesojedih rastlin, ki z različnimi mehanizmi lovijo žuželke, iz katerih nato posrkajo dodatna hranila.

Na Bloški planoti najdemo enega največjih kompleksov nizkih barij in vlažnih travnikov v Sloveniji. Porečje Bloščice je vključeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.

Avtorica: Jana Kus Veenvliet

KONTAKT:
Za voden obisk Bloščice se lahko obrnete na lokalno vodnico Jano Kus Veenvliet na telefon: +386 31 502 566