Arhiv prireditev

Anketa Notranjsko primorskih novic

V letu 2019 je DS R Slovenije obudil idejo ustanavljanja pokrajin. Strokovna skupina, ki je na pobudo sveta pri tem sodelovala, je prvotno izdelala predlog teritorialne členitve, v letu 2020 pa tudi predlog celotne zakonodaje. Trenutno je predlog v razpravi na občinskih svetih, ki morajo svoje stališče podati do 1.julija tega leta. Primorsko-notranjska statistična regija je edina, ki se po predlogu deli med dve predlagani pokrajini, v sodelovanju  z  ZRC SAZU – Geografski inštitut Antona Melika pa smo pripravili kratko anketo, v kateri pokrajini bi želeli živeti občani.

Nekatere aktivnosti so na ravni regije že bile sprovedene, tako se je svet regije opredelil za priključitev k pokrajini s sedežem v Kopru.

Velika verjetnost je, da ob aktualni situaciji v državi -  epidemija se ne poleže, kot bi želeli, dnevnopolitične razprtije v parlamentu so prisotne v veliki meri, nenazadnje so praktično pred vrati volitve na vseh ravneh v letu 2022  - predlog pokrajinske zakonodaje v državni zbor, kjer bi moral doseči dvotretjinsko večino niti ne bo prišel, je pa aktualna razprava po našem mnenju pomembna zato, da se ponovno zavemo, kje kot regija smo in kje želimo da se v prihodnosti nahajamo. Deljeni v dve pokrajini, skupaj v eni od njih, ali pa morebiti ob širšem družbenem dogovoru, aktivnostih  in povezovanju  ter ponovni prepoznavnosti celo v samostojni  Notranjski pokrajini.        

Po trenutnem predlogu naj bi šle občine Primorsko-notranjske regije takole: Bloke, Cerknica in Loška dolina (poleg njih še Logatec) v Osrednjeslovensko pokrajino, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna pa v Primorsko-notranjsko.  Zamisel o Notranjski pokrajini, ki je bila živa ob razpravah o pokrajinski zakonodaji leta 2008, je očitno povsem zamrla.

 

                                                          Anketa

vse prireditve