Arhiv prireditev

Javni razpis

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvoj­ne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva.

 

Razpis

vse prireditve

Javni razpis

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 12. marca 2021 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, katerega vrednost znaša 150.000,00 evrov.

 

Razpis

vse prireditve