Arhiv prireditev

Javni razpis za podukrep 4.3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim razpisuje 1,7 milijona evrov.

Razpis

vse prireditve