Arhiv prireditev

Javni razpis za ureditev gozdne infrastrukture

Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa ter s tem omogočanje učinkovitejšega trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so lastniki oziroma solastniki gozdov.

Več informacij o razpisu

vse prireditve