Vaški odbori

 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 42/2007, 99/10, Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/15 in 11/15) so kot posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Bloke ustanovljeni vaški odbori, ki opravljajo naslednje naloge:

 • spremljajo problematiko, ki se nanaša na oskrbo naselij s pitno vodo, javno kanalizacijo, javno razsvetljavo, lokalne ceste in druge javne površine, urejanje pokopališč, urejanje naselij; ter v zvezi s tem predlagajo ukrepe,
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 • sodelujejo z občinskimi organi pri izvrševanju nalog na svojem območju,
 • občinskemu svetu predlagajo odločitve, ki se nanašajo na njihovo območje,
 • občinskemu svetu dajejo obvezna mnenja glede odločitev, ki se nanašajo na njihovo območje, če je tako določeno s statutom ali z odlokom,
 • opravljajo druge naloge, za katere je pristojna občina in jih je prenesla na vaški odbor.

 

 SESTAVA VAŠKIH ODBOROV ZA OBDOBJE 2013-2026

 

NOVA VAS

(Nova vas in Fara)

 • Boris Volf – predsednik
 • Saša Hace
 • Anton Žnidaršič
 • Nada Klučar Vavtar
 • Dejan Ponikvar

 

VELIKE BLOKE

(Velike Bloke)

 • Jožef Modic - predsednik
 • Jože Jakopin
 • Boštjan Žagar
 • Alojzij Modec
 • France Dobravec
 • Franc Hribljan
 • Anton Drobnič

 

VELIKI VRH

(Veliki Vrh)

 • Sašo Lužar - predsednik
 • Janez Zakrajšek
 • Martin Knavs

 

HUDI VRH

(Hudi Vrh)

 •  Žan Zakrajšek - predsednik
 • Marjeta Zakrajšek
 • Zdravko Tekavec

 

METULJE

(Metulje)

 • Janez Širaj - predsednik
 • Grega Setničar
 • Nataša Širaj

 

RUNARSKO

(Runarsko in Benete)

 • Jože Ivančič - predsednik
 • Majda Zakrajšek
 • Marjan Knavs
 • Draga Zahirović
 • Janez Rot

 

RAVNE NA BLOKAH

(Ravne na Blokah)

 • Luka Marolt - predsednik
 • Miha Zidar
 • Simon Hribar
 • Mitja Knavs
 • Nik Doles

 

VOLČJE

(Volčje in Nemška vas)

 

STUDENO

(Studeno, Glina in Radlek)

 • Jože Avsec - predsednik
 • Ivan Lah
 • Jože Škufca

 

SVETA TROJICA

(Lovranovo, Jeršanovo, Ograda,Sveta Trojica, Zales, Bočkovo, Mramorovo pri Pajkovem in Hiteno)

 •  

  RAVNIK

  (Ravnik, Lepi Vrh, Škufče, Gradiško, Lahovo, Štorovo,  Polčeče in Zavrh)

  • Drago Šimnic - predsednik
  • Božidar - Mišo Strman
  • Srečko Knap
  • Simon Pesjak
  • Marija Žgajnar
  • Jana Zakrajšek
  • Martina Lah

   

  HRIBARJEVO

  (Hribarjevo, Sleme, Rožanče in Ulaka)

  • Iztok Škrlj - predsednik
  • Aleksander Modic
  • Simon Marolt 
  • Jurij Rebec
  • Tine Otoničar

   

  SVETI DUH

  (Sveti Duh, Škrabče, Godičevo, Kramplje, Strmca, Mramorovo pri Lužarjih in Zakraj)

   

  • Martin Zakrajšek - predsednik
  • Tanja Zakrajšek
  • Janez Zidar
  • Rudi Zakrajšek
  • Janez Dobravec
  • Branko Žnidaršič

  TOPOL

  (Topol)

  • Franci Pintar -  predsednik
  • Jure Žurga
  • Vito Kotnik

   

  STUDENEC NA BLOKAH

  (Studenec na Blokah)

  • Franc Marolt - predsednik
  • Miran Mišič
  • Roman Pavčič