Vaški odbori

 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 42/2007, 99/10, Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/15 in 11/15) so kot posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Bloke ustanovljeni vaški odbori, ki opravljajo naslednje naloge:

 • spremljajo problematiko, ki se nanaša na oskrbo naselij s pitno vodo, javno kanalizacijo, javno razsvetljavo, lokalne ceste in druge javne površine, urejanje pokopališč, urejanje naselij; ter v zvezi s tem predlagajo ukrepe,
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 • sodelujejo z občinskimi organi pri izvrševanju nalog na svojem območju,
 • občinskemu svetu predlagajo odločitve, ki se nanašajo na njihovo območje,
 • občinskemu svetu dajejo obvezna mnenja glede odločitev, ki se nanašajo na njihovo območje, če je tako določeno s statutom ali z odlokom,
 • opravljajo druge naloge, za katere je pristojna občina in jih je prenesla na vaški odbor.

 

 SESTAV VAŠKIH ODBOROV ZA OBDOBJE 2019-2022

 

NOVA VAS

(Nova vas in Fara)

 • Boris Volf, predsednik
 • Zvonko Govednik
 • Milena Zakrajšek

 

VELIKE BLOKE

(Velike Bloke)

 • Jože Jakopin, predsednik
 • Jože Mazij
 • Anton Drobnič
 • Špela Bohinjec Modic
 • Boštjan Žagar
 • Matej Mazij
 • Saša Ambrožič Deleja
 • Alojzij Modec

 

VELIKI VRH

(Veliki Vrh)

 • Majda Debeljak, predsednica
 • Alojziji Knavs
 • Janez Milavec
 • Janez Zakrajšek

 

HUDI VRH

(Hudi Vrh)

 

METULJE

(Metulje)

 • Nataša Širaj, predsednica
 • Žiga Modic
 • Janez Širaj

 

RUNARSKO

(Runarsko in Benete)

 • Bojan Pavčič, predsednik
 • Janez Rot
 • Majda Zakrajšek
 • Dragica Zahirovič
 • Metka Anzeljc

 

RAVNE NA BLOKAH

(Ravne na Blokah)

 • Miha Zidar, predsednik
 • Mitja Knavs
 • Adolf Zabukovec
 • Brigita Knavs
 • Franc Kovačič

 

VOLČJE

(Volčje in Nemška vas)

 

STUDENO

(Studeno, Glina in Radlek)

 • Avsec Jože, predsednik
 • Anzeljc Uroš
 • Škufca Jože

 

SVETA TROJICA

(Lovranovo, Jeršanovo, Ograda,Sveta Trojica, Zales, Bočkovo, Mramorovo pri Pajkovem in Hiteno)

 • Uroš Čelebič, predsednik
 • Janez Mramor
 • Metod Kraševec
 • Alenka Hiti
 • Božidar Žnidaršič
 • Darja Zgonc
 • Danijel Intihar
 • Jure Bedenk

 

RAVNIK

(Ravnik, Lepi Vrh, Škufče, Gradiško, Lahovo, Polčeče in Zavrh)

 • Drago Šimnic. predsednik
 • Marija Žgajnar
 • Andreja Šarc
 • Simon Pesjak
 • France Hiti
 • Janez Drobnič
 • Jože Zakrajšek
 • Božo Strman
 • Silva Perčič

 

HRIBARJEVO

(Hribarjevo, Sleme, Rožanče in Ulaka)

 • Iztok Škrlj, predsednik
 • Aleksander Modic
 • Janez Otoničar
 • Simon Marolt
 • Tomaž Primožič
 • David Kraševec

 

SVETI DUH

(Sveti Duh, Škrabče, Godičevo, Kramplje, Strmca, Mramorovo pri Lužarjih in Zakraj)

 

TOPOL

(Topol)

 • Franci Pintar, predsednik
 • Tomaž Kraševec
 • Matej Zbačnik

 

STUDENEC NA BLOKAH

(Studenec na Blokah)

 • Franc Marolt, predsednik
 • Franc Hribar
 • Roman Pavčič
 • Miran Mišič