Vaški odbori

V skladu z Odlokom o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 42/2007, 99/10, Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/15 in 11/15) so kot posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Bloke ustanovljeni vaški odbori, ki opravljajo naslednje naloge:

 • spremljajo problematiko, ki se nanaša na oskrbo naselij s pitno vodo, javno kanalizacijo, javno razsvetljavo, lokalne ceste in druge javne površine, urejanje pokopališč, urejanje naselij; ter v zvezi s tem predlagajo ukrepe,
 • sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
 • sodelujejo z občinskimi organi pri izvrševanju nalog na svojem območju,
 • občinskemu svetu predlagajo odločitve, ki se nanašajo na njihovo območje,
 • občinskemu svetu dajejo obvezna mnenja glede odločitev, ki se nanašajo na njihovo območje, če je tako določeno s statutom ali z odlokom,
 • opravljajo druge naloge, za katere je pristojna občina in jih je prenesla na vaški odbor.

 

SESTAV VAŠKIH ODBOROV ZA OBDOBJE 2015–2018:

 

NOVA VAS
(Nova vas in Fara)
 • Boris Volf, predsednik
 • Zvonko Govednik
 • Milena Zakrajšek
VELIKE BLOKE
 • Jože Jakopin, predsednik
 • Jože Ponikvar
 • Anton Drobnič
 • Lojze Mazij
 • Matej Mazij
 • Boštjan Žagar
 • Rajko Zakrajšek
 • Slavko Modec
 • Danijel Kraševec
VELIKI VRH
 • Majda Debeljak, predsednica
 • Janez Zakrajšek
 • Janez Milavec
 • Franc Lenarčič
 • Alojzij Knavs

HUDI VRH
 • Ivan Belaj, predsednik
 • Janez Mišič
 • Pavlič Milan
 • Stane Kavšek
METULJE
 • Nataša Širaj, predsednica
 • Andrej Bajželj
 • Janez Širaj
STUDENEC 
 • France Marolt, predsednik
 • Lado Lužar
 • Franc Hribar
 • Simon Pavčič
 • Roman Pavčič

RUNARSKO
(Runarsko in Benete)
 • Bojan Pavčič, predsednik
 • Janez Rot
 • Majda Zakrajšek
 • Dragica Zahirovič
 • Metka Anzelc
RAVNE NA BLOKAH
 • Boštjan Marolt, predsednik
 • Kovačič Franc
 • Zidar Miha
 • Knavs Mitja
VOLČJE
(Volčje in Nemška vas)
 • Zmago Ponikvar, predsednik
 • Štefanija Govc
 • Stane Rot
 • Bojan Lah
 • Robert Ožbolt
 • Erik Samida

STUDENO
(Studeno, Glina, Radlek)
 • Jože Avsec, predsednik
 • Uroš Anzeljc
 • Marko Kovačič
SVETA TROJICA
(Lovranovo, Jeršanovo, Malni, Ograda, Sveta Trojica, Zales, Bočkovo, Mramorovo pri Pajkovem, Hiteno)
 • Janez Mramor, predsednik
 • Metod Kraševec
 • Renato Ponikvar
 • Božidar Žnidaršič
 • Darja Zgonc
 • Dane Intihar
 • Jure Bedenk
RAVNIK
(Ravnik, Lepi Vrh, Škufče, Andrejčje, Gradiško, Štorovo, Lahovo, Polšče, Zavrh)
 • Drago Šimnic, predsednik
 • Marija Žgajnar
 • Andreja Šarc
 • Simon Pesjak
 • France Hiti
 • Janez Drobnič
 • Jože Zakrajšek
 • Božo Strman
 • Silva Perčič

HRIBARJEVO
(Hribarjevo, Sleme, Rožanče, Ulaka)
 • Iztok Škrlj, predsednik
 • Aleksander Modic
 • Janez Otoničar
 • Simon Marolt
SVETI DUH
(Sveti Duh, Škrabče, Godičevo, Kramplje, Strmca, Mramorovo pri Lužarjih, Zakraj)
 • Martin Zakrajšek, predsednik
 • Mitja Zidar
 • Tanja Rutar
 • Brane Žnidaršič
TOPOL
(Topol)
 • Franci Pintar, predsednik
 • Tomaž Kraševec
 • Matej Zbačnik