Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Hudi Vrh

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Hudi Vrh

 

Zbirni center Hudi Vrh je urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje določenih vrst odpadkov. Namenjen je zbiranju tistih odpadkov, ki jih občani zaradi velikosti ali drugih lastnosti ne morejo - ne smejo oddati v zabojnike, ki so namenjene rednemu zbiranju in odvozu odpadkov (od vrat do vrat). 

DELOVNI ČAS ZC HUDI VRH 

Sreda:  12.00 - 17.00

Sobota: 8.00 - 12-00

Informacije: tel. 031- 422-793 ali e-naslov david.hiti@bloke.si

 

Kaj smemo v zbirnem centru Hudi Vrh odlagati?

Navodila za uporabnike zbirnega centra Hudi Vrh

Sklep o izvajanju videonadzora na območju zbirnega centra Hudi vrh

 

OBVESTILO O DELOVANJU ZBIRNEGA CENTRA  HUDI VRH V ZIMSKEM ČASU  

ZBIRNI CENTER DNE,