Župan

Dovolite mi, da se vam kot aktualni župan občine Bloke najprej na kratko predstavim. Rojen sem bil 1956. leta v Ljubljani, stanujem v Ravnah na Blokah 18. Osnovno šolo sem obiskoval v domačem kraju. Šolanje sem nadaljeval na srednji šoli strojne smeri v Ljubljani. Po končani srednji šoli sem se vpisal na univerzo v Ljubljani, smer strojništvo, kjer sem leta 1980 tudi uspešno diplomiral.

Poklicno kariero sem začel v podjetju Kovinoplastika Lož, kjer sem 22 let opravljal  vodstvena dela in naloge na področju  razvoja in trženja. Kasneje sem si izkušnje na gospodarskem področju bogatil še v podjetju Fragmat Izolirka, kjer sem delal pet let.

Leta 1998 sem poleg redne zaposlitve v podjetju Kovinoplastika Lož kot nepoklicni župan prevzel tudi vodenje občine Bloke. Na prvih lokalnih volitvah v samostojni občini Bloke so mi volivci namenili največjo podporo. Kot nepoklicni župan sem dela in naloge ob redni zaposlitvi v gospodarstvu opravljal vse do leta 2008, kasneje sem funkcijo župana opravljal poklicno.

Na lokalnih volitvah leta 2014 so mi volivci zaupali že peti zaporedni mandat vodenja občine Bloke. Za vašo podporo in zaupanje se vam tudi na tem mestu najlepše zahvaljujem. Prepričan sem, da bom s svojim delom upravičil vaša pričakovanja. S svojimi bogatimi izkušnjami s področja gospodarstva in vodenja občine bom lahko veliko prispeval k izboljšanju poslovnega okolja, ki za uspešen razvoj potrebuje racionalno organiziran in učinkovit javni sektor.

V tem mandatu bom nadaljeval z že uveljavljenim načinom dosedanjega, nadvse uspešnega dela. Verjamem, da sem s svojim znanjem, delom in uspešno izvedenimi projekti dokazal, da znam, zmorem in si upam sprejeti nove izzive. Uresničeval bom ambiciozno razvojno politiko na vseh področjih našega delovanja. Vsem, ki želite tekoče spremljati naše delo je od meseca junija 2015 na volje tudi posodobljena, lepo urejena spletna stran občine Bloke.

V tem  mandatnem obdobju si bom prizadeval za vsestranski razvoj Blok. Moji glavni poudarki dela bodo usmerjeni v razvoj in izboljšanje naslednjih področij:

  • širitev turistične ponudbe Blok,
  • vzpostavitev pogojev za razvoj podjetništva in odpiranje novih delovnih mest,
  • izgradnjo novega vrtca,
  • ureditev središča Nove vasi,
  • razrešitev propadajočih vojaških objektov v naselju Velike Bloke,
  • nadaljnje posodabljanje okoljske in prometne infrastrukture v vseh naseljih občine,
  • ohranitev dobrih odnosov z javnimi zavodi, društvi, vaškimi odbori ter vsemi prebivalci občine Bloke.

 

župan Jože Doles